Sådan får du succes med online undervisning

 

Hos SOSU Esbjerg har de gjort det muligt at tage Grundforløb 2 som et onlineforløb. Det har krævet tilpasning af modulerne og en masse refleksioner omkring undervisning, opgaver og kommunikationen til skolens elever. Men i sidste ende har det vist sig at fungere rigtig godt. 

Hos SOSU Esbjerg har de valgt at satse på det digitale. Med GF 2 online, er de nu tilgængelige for potentielle elever, der ikke har mulighed for at tage uddannelsen som almindelig klasseundervisning. For eksempel på grund af uddannelse, familie eller at de bor langt fra skolen. 

Men forløbet har krævet mange refleksioner omkring undervisning, kommunikation og ikke mindst fastholdelse, for hvordan sørger man for at holde eleverne engageret uden at mødes på daglig basis? Svaret har vist at være: relationsarbejde. 

Overvejer I at gøre noget af jeres undervisning tilgængeligt online? Så læs med her, hvor Tina Sandberg Andersen og Lykke Dahl fra SOSU Esbjerg kommer med alle deres guldkorn til et succesfuldt onlineforløb. 

Relationer skal opbygges fra start 

Hos SOSU Esbjerg opbygger de relationerne helt fra start. Det betyder, at Tina Sandberg Andersen og Lykke Dahl bruger rigtig meget tid på at holde kontakten med de online studerende, ved at ringe og skrive til dem. I starten er det primært dem, der kontakter eleverne, men efterhånden som eleverne finder ud af, hvem det er de får fat i, så begynder de også at tage kontakten den anden vej. 

Ved SOSU Esbjerg bruger de platformen Teams, hvor de både ligger opgaver og oplæg op, samtidig er det muligt både at ringe og skrive gennem platformen, ligesom der er et feed, på samme måde som de fleste kender det fra Facebook. Det betyder, at Tina Sandberg Andersen og Lykke Dahl kan kommunikere med deres hold hver eneste dag på mange forskellige måder. På feedet ligger de noget ud hver eneste dag, som eleverne enten skal svare på eller reflektere over. 

“Vi gør os også synlig ved at lægge noget ud hver eneste dag på det her indlæg, hvor vi beder de studerende om at reflektere eller kommentere på. Så den vej igennem har vi også den daglige dialog, så vi også “ser” hinanden hver dag,” forklarer Lykke Dahl.

Udover opkald, chatfunktion og fælles-kommunikation til hele holdet, er Tina Sandberg Andersen og Lykke Dahl også så heldige, at hele SOSU-uddannelsen ikke tages online, hvorfor de går meget op i at få de studerende ind på skolen så hurtigt som muligt, så de kan møde eleverne, og eleverne finder ud af, hvem der sidder bag skærmen. 

 

Undervisning og opgaver bygges op til online hold

Kommunikationen har rigtig meget at sige på SOSU Esbjergs onlinehold, for at eleverne føler sig trygge. Det betyder også, at hver gang der starter et nyt modul op, så får de det materiale der hører til læringsmålene. Dette kan både være film, artikler, samfundsaktuelle informationer og opgaver der skal løses i hjemmet. Tina og Lykke gør meget ud af at bruge forskellige elementer, som eleverne kan se og løse, når de har tid til det. Materialet er altså tilgængeligt på alle tider af døgnet. 

På samme måde er kommunikationen også tilpasset onlineformatet, forklarer Tina Sandberg Andersen: 

“Jeg vil ikke bare kunne sige til et online hold, prøv lige at overveje X, som jeg måske ville kunne gøre nede i klassen, fordi det lægger op til noget vi lige har arbejdet med. Det er meget anderledes på et online hold. Her er det vigtigt, at vi er knivskarpe på kommunikationen, så vi ved præcis, hvad vores elever skal.”

Det er en læring Tina Sandberg Andersen og Lykke Dahl, har gjort sig fra deres første online hold, hvor de blev nødt til at rette i nogle af deres opgaver, fordi de fik nogle andre typer besvarelser ind end forventet. De er blevet klogere på, hvordan de gør kommunikationen knivskarp, så de ikke bliver misforstået. 

På samme måde, har de også gjort sig en del erfaring og refleksioner omkring de forskellige formater, de bruger i undervisningen. Videoer skal for eksempel ikke være for lange. Hellere korte og præcise, også måske lave to i stedet for én lang. Eleverne mister hurtigt fokus, hvis filmene er for lange, ligesom de i videoerne også tænker visuelle elementer ind for at fange opmærksomheden. 

 

Fastholdelse af online kursister 

“Vi er slet ikke i tvivl om, at det her relationsarbejde, også gør noget i forhold til at fastholde eleverne. Mange gange oplever vi, at det er nemt at skabe en relation online, fordi man i højere grad får den der 1-til-1 kontakt til eleverne. Når eleverne så kommer ind på skolen til øvedage, så kan vi tage imod dem med navns nævnelse, og vi har en fornemmelse af, at vi kender hinanden,” forklarer Lykke Dahl.

Tina Sandberg Andersen og Lykke Dahl peger på, at online undervisning kræver noget mere struktur i den kommunikation, der bliver brugt, ligesom mængden af kommunikation også skal rettes ind efter den enkelte elev. Men det gode relationsarbejde kan sagtens foregå online også uden, at det kræver ekstra arbejde fra undervisernes side. 

En af de ting, de bruger energien på, er som tidligere nævnt at få lagt noget op på deres fælles feed hver dag. Fordi relationen, de skaber ved, at eleverne hører fra dem hver dag, er med til at skabe motivation og fastholdelse. På samme måde gør de også meget ud af at justere indholdet hele tiden, så det er up to date, da det også har en betydning for fastholdelsen af elever. 

Hos SOSU Esbjerg ser de ikke et større frafald af elever på deres GF2 online, end der sker på de ordinære hold. Tallene er altså rigtig gode, når det kommer til deres onlineforløb. 

 

Feedback fra eleverne

Noget af det Tina Sandberg Andersen og Lykke Dahl har lært, er at eleverne sætter utrolig stor pris på, at det er de samme undervisere, de ser på både filmene, i lydfilerne, i demonstrationsfilmene mv. Og at det samtidig er de samme undervisere, de også kan få kontakt til via Teams, når de ringer med spørgsmål. Det giver tryghed at have en eller to kontaktpersoner, der er til rådighed for alle typer af spørgsmål. 

Tilgængelighed er en anden vigtig faktor, som eleverne har peget på i deres feedback. Dét at kunne få hjælp til deres egen computer, og hvad den skal kunne, samt platformen har rigtig stor betydning. Hos SOSU Esbjerg har de en it-support på, som eleverne kan få hjælp af med alt det tekniske, ligesom de også får en introduktion til platformen fra start, så de er trygge ved det. 

“Vi er jo mange der spiller sammen for at skabe det bedste forløb for eleverne. De har en oplevelse af, at vi er et team, der står bag dem, og det er det samme team. Det har en betydning.“ afslutter Tina Sandberg Andersen.