Studietilfredshed er jeres vigtigste tiltrækningsparameter

 

Hvordan tiltrækker vi bedst nye studerende? Det er helt sikkert et spørgsmål I stiller jer selv Læs med her, hvor vi giver jer et - måske lidt uventet - svar!

Det at tiltrække nye studerende er svært, og det kan være uigennemskueligt lige at finde ud, hvad det så er de studerende vægter højere end andet, når de står overfor at skulle træffe et af deres livs vigtigste valg; nemlig studievalg.

Er det lokationen, er det muligheden for job efter endt studie eller er det et bestemt fag eller kursus? Bud er der mange af, og der findes i for sig mange forskelligrettede svar på det spørgsmål idet vi jo har med mennesker og forskellige forudsætninger og parametre at gøre.

En ny undersøgelse viser dog, at det absolut bedste tiltrækningsparameter omhandler en langt blødere værdi en hidtil troet. Kommende studerende vil nemlig gerne studere der, hvor andre studerende er glade for at studere. I kan derfor med fordel fortsætte med at øge jeres overordnede studietilfredshed blandt jeres studerende og gøre dem til jeres bedste reklamesøjler.

Derfor er tilfredshed blandt jeres studerende så vigtigt

I sigter formentlig allerede mod at have en så høj studietilfredshed som overhovedet muligt. Og det er da også en målsætning, der vil gøre jer godt i fremtiden. For ikke nok med, at en høj studietilfredshed påvirker de studerendes tid på jeres uddannelsesinstitution i yderst positivt retning, det har også stor indflydelse på, hvordan de klarer sig helt generelt.

En høj studietilfredshed influerer nemlig på en lang række af parametre såsom deres  karakterer, undervisningsdeltagelse, deres forhold til undervisere og medstuderende og ikke mindst deres beskæftigelsesegnethed.

Det at arbejde for en høj studietilfredshed er altså noget, der ret hurtigt afspejles i livet og stemningen på og ikke mindst omdømmet for jeres institution. Og det er samtidig noget, der påvirker, hvordan nuværende studerende omtaler jer som institution over for andre, kommende studerende.

Glade og tilfredse studerende er selvsagt de bedste ambassadører og deres positive oplevelse vil gøre, at I bliver et eftertragtet sted at studere. Det er derfor vitalt, at I bruger den position i jeres branding over for potentielle studerende.

Flere internationale studier bakker op om ovenstående og viser, at jo bedre forholdet mellem institution og studerende og alumni er, jo bedre er institutionen til at tiltrække nye studerende.

Brand identity er et vitalt tiltrækningsparameter

Konkurrencen om at tiltrække nye studerende blandt uddannelsesinsitutioner har aldrig været højere. Det er derfor essentielt, at studietilfredsheden er i top, da dette, som nævnt ovenfor, er et vigtigt benchmark, som potentielle studerende absolut vil kigge efter i forbindelse med deres studievalg. Samtidig er denne målgruppe hjemmevant på de sociale medier, og som digitale indfødte vil de være yderst tilbøjelige til også at facttjekke og undersøge alt, hvad de kan finde om jer online.

Det er alfa omega, at I har en god online-tilstedeværelse med en gennemarbejdet brand identity, hvori studietilfredsheden er én af hjørnestenene. Det er på den måde, at I bliver interessante, unikke og dermed let genkendelige for kommende studerende.

Sådan bruger I studietilfredshed til at tiltrække studerende

Det, at I har glade studerende skal promoveres, så det bliver en vital del af jeres brand identity. Jeres arbejde med studietilfredsheden skal bunde i, at I giver nuværende studerende de bedste forudsætninger for et godt og trygt, udfordrende og ikke mindst lærerigt studieliv.

Fokusér derfor på, at gøre jeres studerende til glade og tilfredse ambassadører for jeres institution fremfor alt - på den måde bliver studietilfredsheden en fast og integreret del, af hvordan I fremstår overfor jeres absolutte kernedemografi; nemlig de kommende studerende.