Sådan tiltrækker I internationale studerende

 

Danmark har brug for dygtige, internationale studere. Læs med her og bliv klogere på, hvordan I kan tiltrække studerende fra hele verden. 

At vælge studie er en stor beslutning, og den bliver kun proportionelt sværere, hvis man som studerende overvejer at læse i udlandet. Det giver næsten sig selv. I Danmark har vi brug for dygtige, udenlandske studerende, og vi står altså over for en kæmpe opgave, når det kommer til at tiltrække dem til vores lille land mod nord. Så - hvilke studieparametre er vigtige for internationale studerende, der skal pakke kufferten, og hvordan imødekommer vi dem bedst? Læs med her og få svaret. 

Mange studerende vælger at rejse ud i verden, når de skal studere. Det gælder både i forhold til enkle semestre og hele uddannelser. Hvor de korte forløb hovedsageligt gennemføres for oplevelsens skyld, så viser en undersøgelse, foretaget af det britiske uddannelsesmedie QS, at tre parametre gør sig særligt gældende, når unge mennesker vælger at læse en hel uddannelse ude i verden:  

 

1. Faglig kvalitet

Sådan sikrer I at levere høj faglig kvalitet

Sørg for, at jeres lærings-strategier og -metoder afspejler jeres sammensætning af studerende. Metoderne skal tage afsæt i de studerendes behov og samtidig imødekomme globale trends og teknologisk udvikling.  

 

2. Jobmuligheder

Sådan giver I de studerende gode jobmuligheder

Sørg for at styrke de studerendes evne til at kunne indgå i interkul-turelle sammenhænge. Giv dem kommunikativt & tekniskt skillset. Arrangér netværksmøder, praktikker og virksomhedsbesøg, så de bliver erhvervsparate.  

 

3. Globalt netværk

Sådan faciliterer I gode netværksmuligheder

Sørg for, at du studerende hurtigt kan indgå i både sociale og mere netværksorienterede studiemiljøer. Arrangér studiecaféer, sociale arrangmenter, buddy programmer mv. Sørg for, at I har et velfungerende studiemiljø, hvor de studerende falder til.

 

De kommende studerende er vant til at afsøge al information på internettet, og I kan derfor med fordel skabe en god brand identity, hvor I netop italesætter de kvaliteter og parametre som de efterspørger. Vis gerne, hvordan I tilrettelægger læringen i et internationalt miljø, highligt noget af det, der adskiller jeg fagligt fra andre og vis, hvordan I kobler erhvervslivet med jeres studerende.

Vis også gerne noget af alt det sociale I laver og faciliterer hos jer. Allt sammen er det med til at, I bliver den foretrukne destination for de internationale studerende.