Sådan lykkes du med elev rekrutteringen- Benyt årets studieby!

 

Sådan lykkes du med elev-rekrutteringen!

Uddannelsesvalget er en stor beslutning i  menneskers liv. Dine kommende studerende vil højst sandsynligt have læst omhyggeligt og nøje samt have overvejet forskellige muligheder, før de endelig beslutter sig for, at sende deres ansøgning ud. 

For at lykkes med din elevrekruttering er det vigtigt at forstå målgruppen: Hvordan prioritere de? Hvad er deres udfordringer? Hvor finder de uddannelsessøgende deres information? 

Ved at lægge vægt på de rigtige kriterier øger du chancen for, at få flere henvendelser samt flere studerende i sidste ende. Til at hjælpe med rekrutering-processen har vi hos studentum.dk udviklet en undersøgelse der viser hvilke parameter jeres uddannelsesby skiller sig ud på. Ud fra undersøgelsen har vi fundet frem til 5 kategorier der vægter højest for de unge når det kommer til valg af uddannelse.

I denne artikel får du et overblik over 5 kategorier samt tips til, at implementere nøgle indholdet på bedst mulig vis i jeres marketing samt kommunikation. Vi hos studentum.dk vil anbefale, at have disse 5 kategorier er med i overvejelserne når i kreerer promoverende og eller beskrivende indhold omkring hvorfor de studerende bør vælge jer som uddannelsesudbyder.

Svarene i undersøgelsen har vi brugt til at rangere studiebyerne og således fundet frem til Danmarks bedste studiebyer 2022. Læs mere om undersøgelsen her.

Her finder du 5 tips til at forbedre student rekrutteringsprocessen med udgangspunkt i årets studieby 2022:

  • Karrieremuligheder 

Bedømmelseskriterie:

For at afgøre karrieremulighederne i de forskellige studiebyer, har vi indsamlet tal fra JobIndex i forhold til antallet af jobopslag inden for alle brancher fra januar 2021 - december 2021. Derudover har vi indhentet tal om den gennemsnitlige startløn samt lønstigning efter 10 år i hver enkelt studieby gennem Uddannelses Zoom. 

Hvordan bør det benyttes i kommunikationen?

Karrieremuligheder er den altoverskyggende vigtigste kategori at inkludere. Husk på, at man som uddannelsesudbyder ikke kun sælger en uddannelse, men også et liv både under studietiden og den karriere der efterfølgende er med til, at danne rammerne for individernes liv. Inkluder som tommelfingerregel derfor altid karrieremuligheder alle steder man kan læse om uddannelserne. 

Sæt det som en isoleret overskrift fortæl om det og beskriv det liv i sælger til de unge som følge af uddannelsen. Undersøgelser fra Studentum.dk viser tydelig at dette i høj grad er noget, som de unge gør sig tanker om og vægter højest når det kommer til valg af en uddannelse.

Af denne årsag bør karrieremuligheder som hovedregel placeres som noget af det første den besøgende ser/læser når de besøger jeres landingssider. Undersøgelser viser, at de fleste uddannelsessøgende oftest kun læser starten og herefter skimmer resten af indholdet af studiebeskrivelserne. Prioriterer derfor altid at karrieremulighederne i toppen så de besøgende får læst det særdeles vigtige afsnit. 

Årets Studieby 2022: Her finder du de bedste Karrieremuligheder.

Tranportmuligheder

Bedømmelseskriterie:

Vores undersøgelse viser at den næstvigtigste kategori for de uddannelsessøgende er byens eller områdets transportmuligheder. 

For at få en ide om, hvilke byer der har de bedste offentlige transportmuligheder har vi spurgt Movia, Midttrafik, Fynbus, Aalborg Kommune, Sydtrafik og BAT om antallet af stoppesteder i den enkelte by for både tog, busser, letbane, metro, s-tog mv. Dette tal er holdt op imod antallet af indbyggere ifølge Danmarks Statistik i hver by, for at få en fornemmelse af, hvor der er bedst mulighed for offentlig transport.

Hvis jeres by har gode transport muligheder er det essentielt, at man promovere dette når i sælger en uddannelse. Oplys de uddannelsessøgende omkring muligheden for at komme let til og fra studiet. Undersøgelsen viser tydeligt, at dette vægtes højt når de unge skal tage den endelige beslutning om, hvor de vil studere henne. Det kan anbefales at sætte en google maps funktion ind eller eventuelt linke til rejseplanen. På denne måde gør i det lettere for de studerende at vurdere om transportmulighederne lever op til deres krav. 

Årets studieby 2022: Bedste Transportmuligheder. 

  • Faglighed

Bedømmelseskriterie:

Vi har vurderet faglighed ud fra de studerendes evalueringer af det faglige niveau, kvaliteten af undervisningen og det sociale fællesskab på uddannelsesinstitutionerne i de forskellige studiebyer. Tallene er hentet fra Uddannelses Zoom i marts 2022.

Hvordan bør det benyttes i kommunikationen?

Faglighed er selvfølgelig en vigtig kategori da de unge går på uddannelsen for at blive klogere og lære så meget som muligt. Hvis jeres undervisere har modtaget priser eller udmærkelser så oplys dette på jeres hjemmeside da det er en nøgle kategori for de unge som markedet ser ud i 2022. Herudover er det også en god ide at inkluderer evalueringer da dette giver et mere autentisk billede af fagligheden.

Lad tidligere og nuværende studerende evaluere undervisningen og læg det op online på jeres hjemmeside. På denne måde kan de kommende studerende få et indblik i hvad andre studerende har fået ud af, at gå på jeres uddannelse og høre deres ord frem for jeres som uddannelsesudbyder. Erfaringer fra studentum.dk er, at dette skaber et mere troværdigt billede og dermed har en positiv effekt.

Her finder du det højeste Faglige niveau.

  • Studiejobs

Bedømmelseskriterie:

For at vurdere unges muligheder for at finde et relevant studiejob i de enkelte danske studiebyer, har vi indsamlet data fra JobIndex ud fra antallet af ledige studiejobs fra januar 2021 - december 2021.

Hvordan bør det benyttes i kommunikationen?

Denne kategori bagger godt op omkring karrieremulighed kategorien. Samtidigt giver studiejobs rent kommunikativt gode muligheder for at skabe noget spændende indhold. Det kan blandt andet aflæses fra vores website, at testimonials, success historier og videoer der viser de studerenes hverdag på deltidsjob har en meget positiv effekt på hvor attraktive de uddannelsessøgende finder jeres studie beskrivende sider.

Her kan man eventuelt linke til LinkedIn, Jobportalen eller andre hjemmesider der giver de kommende studerende et bedre fingerpeg om hvad studiejob mulighederne er i jeres by eller kommune.

Årets Studieby 2022: Her er de bedste muligheder for Studiejobs.

  • Kultur, Sport og fritid

Bedømmelseskriterie:

For at vurdere studiebyerne kultur-, sport- og fritid muligheder, har vi indsamlet tal fra noegletal.dk, hvor det er muligt er finde statistikker over kommunernes budget til kultur-, sport- og fritidsaktiviteter pr. indbygger. Dette tal giver udtryk for kommunernes prioritering af kultur-, sport- og fritidsaktiviteter i de enkelte studiebyer.

Hvordan bør det benyttes i kommunikationen?

Vores undersøgelse viser tydeligt, at de studerende i høj grad har en stor interesse i aktiviteter uden for studiet. Når læsningen er overstået er det vigtigt for de unge, at der er noget sjovt at begive sig til. Læg derfor altid vægt på, hvad man har mulighed for at lave af sjove aktiviteter i jeres by/kommune.

Eventuelt hvis i afholder en masse sjove aktiviteter ved siden af studiet, så kan dette virke som et lokkende element til, at overtale flere unge til at tilvælge jer som uddannelsesudbyder. Forsøg derfor at kommunikere aktivitets mulighederne på jeres studie-beskrivende sider, da de unge skal gå lang tid på jeres uddannelse og ønsker at lave andet end bare at læse med deres medstuderende. 

Årets Studieby 2022: Her finder du bedste  Kultur-, Sports- og Fritidsaktiviteter. 

Afsluttende bemærkning

Kapataliser på jeres uddannelses styrker!

Se hvor jeres uddannelsesby er rangeret højest og benyt de høje placeringer til jeres fordel når der udarbejdes marketing samt kommunikations materiale. Herudover kan det med fordel anbefales at lave en oversigt over styrkerne ved den by eller den kommune i befinder jer i for, at bruge dette som et lokkende værktøj til de kommende studerende.

De parameter i er stærkest i bør være her i fokusere mens jeres svagheder bør italesættes, men ikke skal fylde det store tekstmæssigt. Vores klare anbefalinger, at fokusere og kommunikere jeres styrker på hjemmesiden for, at forbedre antallet af henvendelser samt tage rekrutteringsprocessen til nye højder.

Det kan ligeledes varmt anbefales at gå ind og læse vores undersøgelse her for, at få et indblik i hvor jeres styrker statistisk set ligger: https://www.studentum.dk/aarets-studieby/