Sådan klæder I jeres studerende på til arbejdslivet

 

Bliv klogere på, hvordan I klæder de studerende på til arbejdslivet og sikrer, at de som færdiguddannede har de rette kompetencer, som forventes af arbejdsgiverne. 

Der uddannes rigtig mange unge mennesker hvert år. Alle har de store aspirationer og intentioner om at gøre en god karriere. De har derfor gjort sig rigtig mange tanker om, hvad det er de kan tilbyde på arbejdsmarkedet, hvilket jo kun er godt. Desværre er der dog en udpræget tendens til at være stor forskel på det de studerende tror, at de skal kunne bidrage med, og dét en kommende arbejdsgiver faktisk efterspørger.

Faktisk er forskellen så stor, at den ofte bliver omtalt med betegnelser som The 21st Century Skill Gab eller The International Skill Gab. Begge vidner de om, at det både er en nyere, men også verdensomspændende problematik.

Flere og flere unge rundt om i verden sidder nemlig med forståelsen af, at de skal kunne bidrage med egenskaber som kommende arbejdsgivere ikke nødvendigvis anser som essentielle. Hvor de studerende er stålfaste i troen på, at de skal fostre egenskaber som kreativitet og lederskab, så efterpørger erhvervslivet i langt højere grad kompetencer af langt blødere karakter såsom evnen til at indgå i teams, kommunikation, empati og robusthed.

Som uddannelsesinsitution skal I brolægge vejen til erhvervslivet

Vi har altså at gøre med en uoverensstemmelse mellem de studerende og erhvervslivet, som kan vise sig at blive ganske alvorlig i fremtiden. Hvis de studerende fortsætter med at dyrke kompetencer, som ikke er foregentlige med et job som nyuddannet kan vi risikere, at de studerende ender med at være arbejdsløse i al for lang tid.

Det er her vigtigt at pointere, at kvaliteter som kreativitet og lederegenskaber bestemt er eftertragtede ude i erhvervslivet. Humlen i det hele er blot, at de disse ikke kan stå alene, og de studerende skal guides i, hvordan og hvorledes man skal ageret. Som uddannelsesinstitution har I her stor mulighed for at præge jeres studerende i forhold til udvikling af kompetencer, der gør, at de kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.  

Det er essentielt, at der afsættes tid til dyrkelsen af 21st Century Skills som kollaboration, konstruktiv og kompetent kommunikation, selvevaluering, robusthed og empati. Dette kan både gøres i undervisningen, men også gennem praktikforløb, udlandsophold, frivilligt arbejde eller andre former for aktiv læring. Det hele handler om få indkorporeret erhvervslivets eftertragtede kompetencer allerede i studielivet, så det falder de færdiguddannede så naturligt som overhovedet muligt, når de lander deres nye job.