Sådan kan I anvende data effektivt

Marketing indsigt

Dataindsamling har en afgørende faktor i forvaltning af uddannelsesinstitutioner. Læs, hvordan data kan spille en rolle i ledelsen og beslutningsprocesserne.

Data skal ikke ses som den drivende faktor, når det kommer til at tage beslutninger, men det kan være med til at identificere styrker og svagheder i forhold til konkurrenterne. Data kan nemlig bruges til at sammenligne jer op imod andre skoler, men i lige så høj grad også til at finde ud af, hvordan I som uddannelsesinstitution kan individualisere jeres uddannelse, så den bliver unik.

Hvorfor er data så vigtig for en effektiv styring af en moderne uddannelsesinstitution?

En uddannelsesinstitution kan sammenlignes med et menneskes krop, der er både hjerne, hjerte og vitale organer, der skal samarbejde og som er indbyrdes afhængige. Men der er også masser af data at komme efter. Blodtryk, temperatur, puls, lungekapacitet mv. Data er afgørende for at kunne identificere og eliminere utilpashed, men også at kunne måle, udnytte og maksimere ydeevnen.

Det er ikke meget anderledes med organisationsdata, jo mere data, jo mere præcise kan vi være. Ved at have systematisk dataopsamlinger og målinger, er der også mulighed for at handle tidligere, og dermed forbedre konkurrenceevnen - ligesom ved et menneske.

Hvordan kan skoler udnytte data til at påvirke den oplevelse, de leverer til eleverne?

En oplagt måde at skabe brugbar data, der ser på jeres elevers oplevelser af uddannelsen, er ved at samle kursusevalueringer og lave studenter surveys. Men det kan også være, at I skal se på tilmeldingsstatistik, ansøgningsstatistik, færdiggørelsesstatistik, frafaldssatser, mangfoldighedsdata, deltagelsesfrekvenser, afleveringsstatistik for større opgaver, biblioteks-aktiver og -brugsstatistikker, indkvarterings-data, internethastigheder, tilgængelighed for WIFI og meget meget mere. Al denne data kan være en måde at benchmarke jeres ydelser overfor de studerende.

Rigtig mange skoler udnytter ikke, at de allerede ligger inden med meget af ovenstående data, så der faktisk allerede er datapunkter der går flere år tilbage. Men det er gennem de sidste 20 år, også blevet muligt at købe sig til Learning Management Systemer, som kan være med til at øge antallet af kontaktpunkter I har med de studerende.

Med sådan et system kan I fremme muligheden for at overvåge de studerendes engagement i realtid, og ikke først når kurset er afsluttet. Gennem læringssystemet får I adgang til data om kollektive vaner og følelser blandt jeres elever, som I kan bruge til at designe bedre og mere engagerende programmer og miljøer.

Hvilke faldgrupper står i vejen for at kunne udnytte data?

Ofte ser vi, at det i vores datastyrede alder, bliver besluttet fra ledelsens side, ikke at følge dataen. Det kan vise sig både at være en god, og en dårlig ide ikke at vælge den samme løsning som alle andre. Ideen om at data, viden og indsigt på en eller anden måde kommer i vejen for ledelsen, er en mærkelig ide, som ses blandt mange skoler. Den leder ofte til tilbageholdenhed, når det handler om at investere i bedre informationer.

Et af de ideer der oftest dukker op, når det handler om modstanden mod investering i data, er at det vil skabe en form for ubalance overfor de ting der er sværer at måle. Fx hvis vi ser på forskning, hvad vil der ske hvis det bliver målt? Vil forskerne så miste fokus på undervisningen? Hvis vi måler videnskab, mister vi så fokuset på humaniora?

Men det er vigtigt at huske på, at det ikke er tilstedeværelsen af data der skaber disse ubalancer. De er der til at informere og styrke os. Der er fx masser af data, der understøtter større investeringer i både kunst og kultur.

Hvordan kan data blive en større del af jeres institution?

Hvis I ikke rykker jer, og vælger at investere i jeres egen data, så er der stor risiko for, at I bliver overhalet af konkurrenter. I vil som institution kommen løbende uden kort, og uden at vide hvilken retning I skal løbe i, mens de andre løber med en GPS.

Ved at prioritere data, kan I finde frem til, hvad der gør jer unikke, særprægede og specielle. Dataen kan også hjælpe jer med at finde frem til, hvorfor jeres medarbejdere og studerende føler sig inspireret på lige netop jeres uddannelse.