Det gode studieliv findes også online

Trends

Hvordan opretholdes et godt og socialt stærkt studiemiljø, når de studerende og underviserne måske knap nok ser hinanden før eksamen? På Studentum har vi valgt at sætte fokus på den digitale del af studiemiljøet.

Studiemiljøet på videregående uddannelser har rigtig meget at sige, når det kommer til fastholdelse og forebyggelse af mistrivsel blandt studerende. Det kan dog være svært at sætte en finger på, hvilke faktorer, der spiller ind på studiemiljøet. Er det omgivelserne? Det sociale liv? Undervisningskvaliteten? Digitale platforme?

Et godt studieliv og -miljø handler om rigtig mange ting, hvorfor der ikke findes entydige forklaringer på, hvorfor studerende trives, mistrives eller dropper ud af en uddannelse. Dog ved vi, at alle faktorer, fra studerende til undervisere, påvirker hinanden gensidigt.

En måde at arbejde med godt studiemiljø og høj studiekvalitet - og aktivitet - er gennem det digitale. Det digitale studiemiljø spiller nemlig en større og større rolle blandt de studerende, som også i højere og højere grad bevæger sig online på deres studier. Det gælder alt lige fra pensum, der ligger online, undervisning, der kan ses hjemmefra, til afleveringer, der kan afleveres med bare et enkelt klik. Internettet har i den grad gjort studierne nemmere på mange måder, men hvad har det gjort ved studiemiljøet?

Hvordan opretholder man et godt og socialt stærkt studiemiljø, når de studerende og underviserne måske knap nok ser hinanden før eksamen? På Studentum har vi valgt at sætte fokus på den digitale del af studiemiljøet, og vi har spurgt det universitet i landet, vi tænkte havde mest tjek på det, nemlig ITU; IT-Universitetet i København.

De studerende er digitalt selvkørende

Studerende af i dag kommer typisk med en basal digital viden, hvor de hurtigt kan navigere på en smartphone, tablet og computer. De bliver kaldt de digitale indfødte, og er i høj grad selvkørende, når det kommer til fællesskabsdelen af det digitale studieliv, mener Stine Gotved, studieleder på IT-Universitetet:

“Vores studerende er, ikke overraskende, allerede digitalt selvkørende; de dækker hurtigt eventuelle behov for fx holdkommunikation uden formel understøttelse.”

Men det betyder ikke, at de videregående uddannelsesinstitutioner bare skal se på. Stine Gotved pointerer nemlig, at det digitale studiemiljø er et vigtigt supplement til de studerendes hverdag, da det er med til at underbygge tilhørsforholdet til uddannelsen.

Prioritering af det digitale studiemiljø

For at følge med tiden og være dér, hvor de studerende er kræver det en konstant udvikling af teknologistøttende undervisningsforløb; et område, hvor tingene går hurtigt. På mange videregående uddannelser er det fx e-læringsplatforme som BlackBoard, der støtter undervisningen. Men måske skal det fysiske tænkes endnu mere i sammenhæng med det digitale?

"Det digitale studiemiljø kan være et vigtigt supplement i de studerendes hverdag for at underbygge tilhørsforholdet til uddannelsen". 

- Stine Gotved

Ved at skabe en sammenhæng mellem de fysiske faciliteter på studierne og en digital platform, er det muligt at understøtte det positive studiemiljø. Det kan være via apps, der giver et overblik over campus, lokalebooking, læsepladser og lignende. Det kan være behovet for kompetenceudvikling blandt underviserne inden for IT. Eller det kan være platforme, hvor de studerende kan være med til at co-create indhold, som også vises fysisk på campus. En metode de har gjort brug af på ITU.

“Udover læringsplatforme o.l. har ITU en studenterdrevet instagram konto (ITUstudent), hvor man hver uge kan følge en ny studerendes hverdag. Vi har også et meget aktivt hashtag (#lifeatITU), hvor der deles fotos af stort og småt i studenterlivet (fra rusture og opgaveskrivning til cool digitalt design). Feed'et synliggøres også på intranettet og bygningens informationsskærme dagen igennem, så det giver indblik på tværs af kurser og studieretninger,” forklarer Stine Gotved.

Forbind det fysiske, teknologiske og digitale studiemiljø

I forlængelse af Stine Gotveds citat giver det altså god mening at tænke studielivet og studiemiljøet i mere end én dimension. Ved at sammenbinde det fysiske campus med det teknologiske og digitale, kan de videregående uddannelser i langt højere grad lægge op til et inspirerende flerdimensionelt studieliv, og derved også fastholde de studerende.

Selvom ITU er et IT-universitet har dét, at de studerende er fysisk tilstede på campus rigtig meget at sige, og er dermed det ultimativt vigtigste for det positive studiemiljø.

"Vores studerende er massivt tilstede på universitetet. Vi er samlet i én bygning med gode arbejdsforhold for alle, og det fysiske miljø er således både livligt og varieret,“ beskriver Stine Gotved.