Arbejdsmarkedsundersøgelse: Dét efterspørger medarbejdere anno 2019

Employer branding

Alle virksomheder er i dag på jagt efter de største talenter. Samtidig er de færdiguddannede helt skarpe på, hvad de efterspørger i deres karriere hos en fremtidig arbejdsgiver. Men er du klar over, hvordan I skal vinde kampen om at rekruttere de dygtigste i branchen?

I dag er det i høj grad medarbejderne, der sidder med de gode kort på hånden, når det kommer til rekruttering. Det er derfor vigtigt, at I som virksomhed beskæftiger jer med employer branding og employer engagement. For at gøre dette optimalt, er I nødt til vide præcis, hvad I skal fremhæve for at tiltrække de unges opmærksomhed, så det bliver jer, der løber med de dygtigste, nye talenter.

Læs med her og bliv klogere på, hvad medarbejdere anno 2019 efterspørger i deres karriere.

Unge efterspørger teamsamarbejde, professionel udvikling og ansvar 

På Studentum.dk har vi foretaget en undersøgelse blandt 800 medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder og brancher på det danske og internationale arbejdsmarked. Vi har spurgt dem, om hvad der er vigtigt i deres arbejde, og hvad der skal til for, at de trives på deres arbejdsplads.

Her kan du se undersøgelsens resultater og blive klogere på, hvad I skal fremhæve i jeres employer branding for at tiltrække morgendagens talenter.

1. Team og gode kollegaer

Op mod 14% af de adspurgte medarbejdere fremhævede team og gode kollegaer, som én af de tre vigtigste ting i deres arbejde. Det viser, at fællesskab og et godt arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejdernes personlige trivsel og arbejdsglæde.

"Først og fremmest er det vigtigt, at man er glad, når man går på arbejde. Hvis man ikke kan lide det, man laver, så er det umuligt at skabe værdi for sig selv og sin arbejdsplads. For mig indebærer det, at der er et rigtig godt arbejdsmiljø med gode kollegaer."

Som virksomhed er det derfor vigtigt at investere – ikke blot i den enkelte medarbejder, men også at fokusere på teamets sammenhængskraft. Fremhæv derfor parametre som samarbejde og sociale fællesskaber i jeres employer branding. 

2. Professionel udvikling

På 2. pladsen med næsten 10% af svarene, nævnte medarbejderne, at det er vigtigt, at der er en mulighed og fokus på professionel udvikling i deres arbejdsliv og karriere.

"I mit nuværende arbejde har jeg mulighed for at udvikle mig både fagligt og personligt. Det er fantastisk at være i en virksomhed, som er så engageret i, at jeg udvikler mig. Ud over at jeg har mulighed for at lære af mine kompetente kollegaer, så er der stort fokus på, at jeg når mine egne mål."

Det er vigtigt, at I som virksomhed stiller ressourcer til rådighed for medarbejdernes personlige og professionelle udvikling. Samtidig skal I bakke op omkring medarbejdernes ønske om at blive fagligt dygtigere og stærkere inden for deres fagområde. 

Fremhæv derfor de udviklings-, uddannelses- og karrieremuligheder, der er i jeres virksomhed. Har I indlagt løbende udvikling og træning af den enkelte medarbejder, eller har I integreret uddannelse som en del af medarbejders kariereforløb fx gennem Graduate Programs? 

3. Virksomhedskulturen

Lige efter professionel udvikling, lander kultur på en tredjeplads. Organisationskultur handler om medarbejdernes oplevelse af virksomhedens værdier og normer samt den ønskede adfærd. 

"Kulturen er rigtig vigtig for mig. Der er en helt særlig mentalitet i virksomheden, hvor vi alle brænder for det, vi laver, vi er super ambitiøse og vil være de bedste, samtidig med at vi har det sjovt, mens vi arbejder." 

Der er ikke nogen overraskelse i, at kultur spiller en vigtig rolle for medarbejderes trivsel. Ikke desto mindre viser denne undersøgelse, at det er vigtigt at fremhæve virksomhedskulturen i forbindelse med jeres rekruttering og employer branding, da det spiller en stor rolle i forhold til medarbejdernes valg af arbejdsplads. 

Brug derfor storytelling som et redskab i jeres employer branding til at fortælle om hverdagen i jeres virksomhed.

4. Ansvar og tillid

Undersøgelsen viser desuden, at medarbejderne ønsker høj grad af ansvar i deres rolle. Gennem ansvar og tillid har de mulighed for at vokse og bevise - både overfor sig selv og deres arbejdsgiver, hvor deres kernekompetencer og styrker er. 

"Fra dag ét har jeg fået et kæmpe ansvar og på samme tid har der været tillid til, at jeg kan løse de opgaver, som jeg bliver stillet. Det har stor betydning for min personlige motivation, at min leder og mine kollegaer tror på mig og mine evner." 

I forbindelse med jeres employer branding, kan det være en god ide at beskrive arbejdsformen og jeres forventninger til medarbejderen. Ønsker I medarbejdere, der trives godt med at tage ansvar, bør I fremhæve, hvordan i dag I arbejder med at give frihed under ansvar til jeres medarbejdere.

5. Spændende og udfordrende arbejdsopgaver

Medarbejdere anno 2019 ønsker at være ansat i en rolle, hvor de bliver udfordret og udviklet gennem spændende opgaver. Samtidig værdsætter de et varierende arbejdsliv, hvor dagene ikke er ens. 

"De fleste jobs bliver hurtigt rutine, men i denne stilling arbejder jeg med varierende størrelser af projekter. Min rolle i hvert projekt varierer dermed også, og der er sjældent to uger, der er ens. Det er spændende at gå på arbejde og lave noget nyt eller møde en ny udfordring."

I forbindelse med jeres employer branding bør I fremhæve eksempler på, hvilken type af arbejdsopgaver og projekter medarbejderne kommer til at beskæftige sig med i jeres virksomhed. Ved at illlustrere dette, giver I dels medarbejderen indblik i jeres virksomhed og dels sikrer I, at der på forhånd er skabt en form for forventningsafstemning med medarbejderen.

Top 15 efterspurgte karriereønsker blandt unge

1. Team og gode kolleager

2. Professional udvikling

3. Virksomhedskulturen

4. Ansvar og tillid

5. Spændende og udfordrende arbejdsopgaver

6. Kompetente og erfarne kolleager

7. Kontinuerlig læring

8. Indflydelse

9. Personlig udvikling

10. Virksomhedens vision

11. Variation i arbejdslivet

12. Fleksibilitet 

13. Ambitioner

14. Dygtig ledelse

15. Feedback