6 måder at gøre den digitale undervisning mere interaktiv på!

 

Ønsker du, at du kunne øge dit engagement under digitale forelæsninger og lektioner?

Tag et kig på vores fem tips til at gøre digital læring mere interaktiv.

Digitale platforme og værktøjer til undervisningen har åbnet store muligheder, ikke mindst når det kommer til fleksibilitet og tilgængelighed. Samtidig indebærer det også nogle udfordringer for både underviserene samt de studerende.

På en digital platform kan social interaktion være svær at tilpasse og de studerendenes deltagelse i undervisningen kan nemt falde til et utilstrækkeligt niveau. Heldigvis findes der en række forskellige tricks til, at optimere både læringsprocessen og den sociale dynamik.

 Her får du 6 gode råd til at optimere det online undervisnings-format:

 

1. Del deltagerne op i par

Når de studerende ikke mødes fysisk, bliver det sociale samvær ikke så naturligt. Det kan forhindre dem i at interagere med hinanden uden for undervisningstiden for at diskutere og løse problemer på en måde, som de ellers ville have gjort. For at øge følelsen af ​​tilhørsforhold bør man dele eleverne i to og to, og lade parrene stifte bekendtskab sammen socialt samt med de digitale værktøjer der står til rådighed.

Hold en indledende gennemgang af værktøjerne og lad eleverne øve sig i at samarbejde digitalt og arbejde med en opgave i par. Dette styrker både det sociale bånd og øger engagementet samt tilhørsfølelsen for deltagerne.

2. Tilpas og opdel pensum

Det er essentielt at fastholde elevernes opmærksomhed, især under lange forelæsninger som er ekstra udfordrende når der er tale om online undervisning. Det er nemt for studerende at blive distraheret eller opleve forelæsningen som ustimulerende bag skærmen.

For at modvirke dette kan du dele forelæsningen op i afsnit med karakterbaserede quizzer efter hvert afsnit. På den måde kan du motivere de studerende til, at fokusere på undervisning i kortere segmenter ad gangen. Samtidig fungere en quiz som en motivationsfaktorer der øger de studerendes engagement og lyst til at følge med i undervisningsforløbet. 

 

3. Tag udgangspunkt i højaktuelle emner

Undersøgelser viser, at man som studerende er mere tilbøjelig til at have en interesse i undervisningen, når der tages udgangspunkt i aktuelle udfordringer og nyheder. Nøglen til at opretholde en høj interesse gennem kursusforløbet er i høj grad at undersøge, hvad jeres deltagere finder centralt.

Herefter bør emnet implementeres i undervisningsmateriale. Det er hermed en god ide at følge med i nyhederne, da de giver indsigt i aktuelle og relevante historier der med fordel kan benyttes til at fremme deltagernes interesse for indholdet.

4. Optag undervisningen

Det er yderst sjældent man husker alt indhold fra en 1-2 timers lektion lige godt på trods af godt forarbejde og aktiv deltagelse.

Denne udfordring kan løses ved at optage undervisningen og lægge den op online på deltagernes forum. Hermed har de studerende mulighed for at pause og spole tilbage til de specifikke dele af undervisningen, der foreligger uklart eller blot trænger til genopfriskning at blive opfrisket.

 Ydermere er optagelse af undervisningen et gavnligt værktøj for de studerende til eksamensforberedelsen. Deltagerne kan hermed let gå tilbage og se relevante undervisnings-gange på ny, for at få opfrisket deres viden og udfyldt de få huller der eventuelt skulle være.

 

5. Start lektionen med en personlig samtale

Small talk, der ikke har noget med undervisning at gøre, kan føles overflødigt eller unødvendigt at bruge tid på, men det har en brugbar funktion og bør implementeres. Small talk et godt redskab til at skabe en relation til hinanden gennem gammel ærlig kold snak. Hvad lavede du i weekenden? Hvilken serie ser du lige nu? At give plads til at tale om andre emner i begyndelsen af ​​lektionen har flere fordele:

du skaber et personligt forhold til eleverne, hæver stemningen i gruppen og er med til at sænke risikoen for, at deltagerne trykker på mute og melder sig ud af interaktionen i undervisningen. 

 

6. Benyt interessante gæster i undervisningen

En anden strategi, der i høj grad skaber et mere spændende online uddannelsesforløb, er inkludering af relevante og interessante gæsteundervisere. Strategien med at invitere de mest relevante gæsteundervisere afhænger selvfølgelig af studiet og dets deltagere. 

Det er essentielt at finde ud af, hvilke personer der vil give bedst mening/ er mest relevante at inkludere indenfor jeres uddannelsesområde. Spørg gerne jer selv om “ Hvem vil vores deltagere have en interesse i at høre fra?”

Online kursusudbydere har en massiv fordel når det handler om at skaffe gæsteundervisere. Det er både markant lettere og mindre omkostningstungt at få undervisere ind, når kurset afholdes online.

En anden måde at arbejde på, er ved at lade deltagerne stå for dele af undervisningen som gæsteundervisere. På denne måde føler de sig inkluderede og materialet bliver mere relaterbart for de med-studerende.

 

Afsluttende bemærkning:

Hvis I overvejer at etablere et online undervisningsforløb eller er i besiddelse af et i forvejen, så tøv endelig ikke med at gøre brug af disse 6 gode råd! 

Bliv klogere på og find inspiration fra andre udbydere af online kurser her:

Fjernundervisning